BCA 28

Boer Caravans A28

BCA28
Rondweg 68
8091 XK Wezep
T 038-3765211
F 038-3759495
E info@bca28.nl

Disclaimer

Deze website is een product van BCA28.

BCA28 zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend.
BCA28 kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van BCA28 worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier.
Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan BCA28.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige
kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van
derden. BCA28 heeft geen zeggenschap over deze websites. BCA28 is dan ook niet verantwoordelijk
voor de inhoud van deze websites.

BCA28 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid
van, of informatie aangeboden door BCA28 op welke wijze dan ook.

Het Nederlands recht is van toepassing.

© 2010-2015 ATsites Webdesign

Nu is er 1 bezoeker online.
Hoogste aantal bezoekers ooit online: 5 Dat was op 25-05-2018